රාජ්‍ය සේවයේ තිබෙන අකාර්යක්ෂමතාවය හා මුදල් නාස්තියට බලපාන ලොකුම හේතුවක් තමා අමාත්‍යංශ වල ප්‍රධාන වගකීමට අමතරව ක්‍රියාකාරිත්වයට අවශ්‍ය සේවා හා යටිතල පහසුමක් සම්බන්ද දේවල් නිසි ලෙස මද්යගතව පාලනය නොවීම

උදාහරණයක් විදිහට වාහන , ගොඩනැගිලි නඩත්තු කිරීම් , IT / communication සම්බන්ද දේවල් , ආරක්ෂක කටයුතු , කාර්යාල ලිපිද්‍රව්‍ය හා අනෙතුක්…

( වචන තුනක් කියවල රෙදි උස්සගන්න කලින් කියන්නේ මේ කතා කරන්නේ ආර්ථිකේ බින්දුවට වැටිලා වසංගතයක් ඔලුවටත් උඩින් ගිහිල්ල තියන වෙලාවක ඔක්කොටම කලින් ඉක්මන් කරලා අලුත් වාහන ගෙන්වන එක ගැන නෙවේ )

රාජ්‍ය සේවයේ , රජයේ වැඩකටයුතු වලට රාජකාරි වලට වාහන අවශ්‍ය වෙනවා කියන එක ඕනෙම පොඩි ළමයෙකුට උනත් තේරෙනවා. අවශ්‍යතාවය…

https://s.wsj.net/public/resources/images/BN-US210_PTECH__P_20170816160839.jpg

ගොඩක් අය මේ දවස් වල ලැප්ටොප් ගන්න අහන නිසා මගේ recommendation මෙහෙම ලියන්නම්

1. පාසල් ළමයෙකුට online class කරගන්න සාමාන්‍ය word excel වගේ පාවිච්චි කරන්න අවම වශයෙන්

Intel Pentium Gold / Intel Celeron Processor එකක්
4GB RAM
අගල් 14 හෝ 15.6 Screen එකක්
250GB හෝ වැඩි HDD එකක්

2. සාමාන්‍ය…

Using Credit Cards — The correct Way

https://www.marketplace.org/wp-content/uploads/2020/08/credit.jpg?fit=2880%2C1620

කෙඩිට් කාඩ් එහෙමත් ණය කාඩ්පත් කිව්වම ගොඩක් දෙනෙක්ගේ තියෙන්නේ බොහොම අප්‍රසන්න අත්දැකීම්. ඇත්තටම මේ credit card ඔය කියන තරම් නරකද ???

උත්තරේ ඔව් හා නැ කියන දෙකම. ඇත්තටම මෙතන වෙන්නේ කාඩ් එකට වඩා හොද නරක තීරණය වෙන්නේ පාවිච්චි කරන කෙනාගේ විදිහ අනුව . …

Start and grow your Career within the Sri Lankan IT industry in “The Correct Way”

It's that time of year, all the final year undergraduates are eagerly waiting for the most important day of their undergrad life, “The career fair”. Even though this time most probably it will be all virtual, Excitement will remain the same. If you have done your work, you will end…

Image Credit — Ada Derana Biz

Sri Lanka IT sector is known to pay higher salaries than most of the other sectors in Sri Lanka, part of the reason for the higher salaries is due to the limited talent pool available within the country. Unfortunately, companies keep raising salaries to attract good people but that does…

A / L රිසල්ට් වලින් පසු IT / Software Engineering පිලිබදව Degree එකක් කිරීමට බලාපොරොතතු වෙන ඔබ වෙනුවෙන් යම් අත්වැලක් වීමට මෙම සටහන ලියා තබමි.

බොහොමයක් අයගේ අවධානය IT / Software Engineering වෙත යොමුවිමට ප්‍රධාන හේතු ලෙස පහත කරුණු සලකන්න පුළුවන්

  • රැකියා අවස්ථා බහුල විම හා ඉහල වැටුපක් සහිත රැකියාවක්…

Akila Darshana Panditha

Software Architect, Computer Science Researcher , Photographer and A curious guy willing to learn about anything

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store